فایل پرس : سبد خرید  سبد خرید
تعداد محصول قیمت (ریال)
0 0

نمایش سبد


   شرايط پرداخت وام 80 ميليوني ازدواج

کاربر گرامی :
شما قبلاً این محصول را به لیست علاقه مندی های خود اضافه نموده اید.

بانک قرض الحسنه مهر ايران شرايط دريافت وام 80 ميليون توماني ازدواج را اعلام کرد که بر اساس آن خانوارها بايد در سال اول، ماهيانه 45 هزار تومان براي ازدواج فرزندشان پس انداز کنند و سپس در هر سال اين مبلغِ ماهانه را 20 درصد افزايش دهد. فایل پرس
براساس اعلام روابط عمومي بانک مهر ايران، اگر خانوارها در سال اول، ماهيانه 45 هزار تومان براي ازدواج فرزندشان پس انداز کنند و سپس در هر سال اين مبلغِ ماهانه را 20 درصد افزايش دهد. يعني سال دوم ماهيانه 54 هزار تومان و سال سوم ماهيانه 65 هزار تومان و به همين ترتيب برنامه پس انداز ماهيانه را با رشد 20 درصدي تا 10 سال ادامه دهد در پايان 10 سال اندوخته اي در حدود 14 ميليون تومان خواهد داشت.

اگر خانواده مزبور اين پس انداز را در قالب طرح دوم پيوند مهر انجام بدهد، هرچند بابت اين پس انداز قرض الحسنه سودي دريافت نمي کند ولي در انتهاي سال دهم با توجه به اين برنامه پس انداز، 65 ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه با نرخ کارمزد 4 درصد دريافت خواهد کرد که قدرت خريد و حجم منابع مالي در اختيار خانواده براي ازدواج همان فرزند که اکنون 20 ساله است را به شدت افزايش مي دهد. شايان ذکر است خانواده ها نه تنها مي توانند هر برنامه پس انداز قرض الحسنه اي مطابق توان مالي خود طراحي کنند بلکه حتي مي توانند با انتقال گردش مالي روزمره خود و ايجاد جريان پولي و رسوب منابع در بانک هم به امتياز تسهيلات قرض الحسنه دست بيابند.

بر اساس اين طرح، متقاضيان مي توانند پس از طي دوره اي از ايجاد پس انداز و تمرکز گردش مالي خود در بانک قرض الحسنه مهر ايران و در قالب يکي از دو مسير قابل انتخاب طرح، از امتياز تسهيلات قرض الحسنه تا سقف 800 ميليون ريال و با کارمزد 4 درصد بهره مند شوند. اولين رويکرد برجسته طرح، تقسيم مخاطبين طرح به دو جامعه هدف متفاوت است. جامعه اول که مخاطبان طرح يکم پيوند مهر هستند شامل افرادي هستند که در سن ازدواج يا نزديک به ازدواج قرار دارند. در حال حاضر اين افراد مي­ توانند يک فقره تسهيلات 100 ميليون ريالي قرض الحسنه از بانکها دريافت کنند ولي در قالب طرح يکم پيوند مهر اين افراد با تمرکز گردش مالي خود در بانک و ايجاد رسوب منابع طي دوره زماني 1 تا 3 سال، از تسهيلات بيشتري تا سقف 400 ميليون ريال اضافه بر 100 ميليون ريال مذکور، بهره مند خواهند شد.

گروه دوم مخاطبين طرح که جامعه هدف طرح دوم پيوند مهر را تشکيل مي دهند، خانواده ها و والديني هستند که مي­توانند براي ازدواج فرزندان خود در آينده برنامه ريزي کنند. به همين دليل افق مشارکت آنها در طرح دوم پيوند مهر، بازه 5 تا 10 سال انتخاب شده است. در واقع والدين مي توانند براي فرزنداني که اکنون در سنين نوجواني هستند برنامه ريزي کنند و با پس انداز مبالغ کوچکتري به صورت ماهانه و در قالب قرض الحسنه، نه تنها اندوخته قابل توجهي در سررسيد طرح به دست آورند بلکه از تسهيلات قرض الحسنه تا سقف 800 ميليون ريالي نيز بهره مند شوند.

شايان ذکر است، اين تمايز در مخاطبين دو نوع طرح پيوند مهر لازم است مورد توجه کامل قرار گيرد. به عبارت ديگر واضح است که طرح دوم براي جواناني که اکنون در سن ازدواج قرار گرفته اند، طراحي نشده و متناسب با نياز آنها نيست بلکه براي آينده نوجوانان طراحي شده است. در واقع طرح يکم پيوند مهر، گزينه طراحي شده براي جواناني است که طي يک تا سه سال بعد قصد ازدواج دارند و مي­توانند بخشي از نياز ماليشان را رفع کند و انتقاد به طرح دوم پيوند مهر به دليل مدت طويل آن منطقي نيست چراکه طرح دوم، مخاطب خاص خود يعني والدين نوجوانان را دارد.

نکته برجسته ديگري که در طرح پيوند مهر وجود دارد، تشويق خانواده ها به پس انداز است. به خصوص طرح دوم پيوند مهر، در واقع يک برنامه پس انداز بلندمدت براي خانواده ­هاست. به عنوان مثال خانواده اي را در نظر بگيرد که هم اکنون فرزندي در سن 10 سالگي دارد. طبعاً نگراني يا هراس بابت هزينه هاي ازدواج اين فرزند در ده سال بعد ممکن است منطقي به نظر نرسد ولي دورانديشي و برنامه ريزي بر اساس توان مالي خانواده، براي اندوخته کردن منابعِ ماليِ موردنياز، مي­تواند کار بسيار پسنديده و معقولي باشد.

بر اساس مدل فعلي طرح پيوند مهر که براي سال جاري طراحي شده است، اگر اين خانواده بتواند در سال اول، ماهيانه 45 هزار تومان براي ازدواج فرزندش پس انداز کند و سپس در هر سال اين مبلغِ ماهانه را 20 درصد افزايش دهد يعني سال دوم ماهيانه 54 هزار تومان و سال سوم ماهيانه 65 هزار تومان و به همين ترتيب برنامه پس انداز ماهيانه را با رشد 20 درصدي تا 10 سال ادامه دهد در پايان 10 سال اندوخته اي در حدود 14 ميليون تومان خواهد داشت. اگر خانواده مزبور اين پس انداز را در قالب طرح دوم پيوند مهر انجام بدهد، هرچند بابت اين پس انداز قرض الحسنه سودي دريافت نمي کند ولي در انتهاي سال دهم با توجه به اين برنامه پس انداز، 65 ميليون تومان تسهيلات قرض الحسنه با نرخ کارمزد 4 درصد دريافت خواهد کرد که قدرت خريد و حجم منابع مالي در اختيار خانواده براي ازدواج همان فرزند که اکنون 20 ساله است را به شدت افزايش مي دهد. شايان ذکر است خانواده ها نه تنها مي توانند هر برنامه پس انداز قرض الحسنه اي مطابق توان مالي خود طراحي کنند بلکه حتي مي توانند با انتقال گردش مالي روزمره خود و ايجاد جريان پولي و رسوب منابع در بانک هم به امتياز تسهيلات قرض الحسنه دست بيابند.

اين مدل از پس انداز بلندمدت يک الگوي بسيار خوب و ارزشمند براي خانواده هاست چرا که مي توانند بر اساس توان مالي خانواده از مبالغ پايين پس انداز به طرح ورود پيدا کنند و سپس در سالهاي بعد با توجه به کاهش ارزش پول و توسعه درآمدهاي خانوار، اندوخته بيشتري در طرح وارد کنند و در پايان دوره نيز با دريافت تسهيلات ارزان قيمتي که چندين برابر مبلغ اندوخته آنهاست، توان مالي خود را افزايش دهند. چنين الگوهايي از پس انداز قرض الحسنه نه تنها براي امر ازدواج بلکه براي امور ديگر نظير اشتغال و مسکن نيز مي تواند مورد توجه خانواده ها قرار گيرد که البته در مورد مسکن، نوع مشابهي از همين الگو را بانک مسکن، تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن جوانان به مشتريان خود ارائه مي دهد. البته قابل ذکر است که در امر ازدواج نيز، تسهيلات 800 ميليون ريالي بانک قرض الحسنه مهر ايران، مي تواند به پوشش بخشي از نيازهاي اشتغال يا مسکن جوانان نيز کمک کند.

از ديگر ويژگي هاي طرح پيوند مهر، مي توان به نقش مشارکتي و خيررساني اعضاي طرح مذکور به يکديگر اشاره کرد. از آنجا که بانک قرض الحسنه مهر ايران يک بانک تخصصي در حوزه قرض الحسنه است و تمام منابع آن به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه تخصيص مي­يابد، در تمام مدتي که يک فرد در حال پس انداز در طرح و طي کردن دوران پس انداز خودش است، منابع اندوخته وي توسط بانک در امر خير و سنت الهي قرض الحسنه تخصيص مي يابد. به عبارت ديگر مشارکت کنندگان در اين طرح نه تنها از تسهيلات قرض الحسنه برخوردار مي شوند بلکه خود آنها نيز در دوران پس انداز قرض الحسنه، مشغول قرض دادن بر اساس سنت الهي و اسلامي قرض الحسنه هستند. بر اين اساس طرح پيوند مهر، الگويي براي ترويج بانکداري اسلامي و توسعه فرهنگ قرض الحسنه نيز مي باشد.

نکته آخر اينکه، با وجود مزاياي فوق، طرح پيوند مهر را نمي توان ناجي تمام عيار ازدواج جوانان و راه حلي براي همه اقشار دانست. بديهي است که اين طرح به تنهايي نمي تواند همه مشکلات را حل کند و کماکان جواناني وجود دارند که به دليل مسائلي نظير بيکاري يا عدم وجود شغل مناسب و با درآمد مکفي نمي توانند از مزاياي اين طرح استفاده کنند. بانک قرض الحسنه مهر ايران به دليل رسالت تخصصي و مسئوليت اجتماعي خود تا آنجا که در توان دارد و با تمام تلاش خود در اين باره مي کوشد و تاکنون نيز با پرداخت تسهيلات 100 ميليون ريالي ازدواج به شکل گسترده و با کمترين سخت گيري و بوروکراسي، نقش پررنگي در اين امر داشته است و با خواست خداوند از اين پس نيز به مدد منابع طرح پيوند مهر و ساير محصولات تخصصي خود و در راستاي تحقق راهبردهاي اقتصاد مقاومتي، براي کمک به اقشار کم درآمد و ارائه راهکارهايي اجتماعي در حوزه تأمين مالي اشتغال و ازدواج اهتمام خواهد ورزيد.

فایل پرس
فایل پرس
فایل رایگان :    وجود ندارد
مطالب مرتبط
مطالب مشابه