فایل پرس : سبد خرید  سبد خرید
تعداد محصول قیمت (ریال)
0 0

نمایش سبد


   قانون مالياتهاي مستقيم (با اصلاحات 1394/4/31)

کاربر گرامی :
شما قبلاً این محصول را به لیست علاقه مندی های خود اضافه نموده اید.

قانون مالياتهاي مستقيم (با اصلاحات 1394/4/31) شامل : اشخاص مشمول ماليات ، ماليات بر دارايي ، ماليات بر درآمد ، مقررات مربوط به معافيت هاي مالياتي ، هزينه هاي قابل قبول مالياتي و استهلاك ، قرائن و ضرائب مالياتي ، مقررات عمومي و وظايف موديان ، سازمان تشخيص و مراجع مالياتي و ... فایل پرس
فهرست موضوعات
موضوع .............................................................................................................................. صفحه
-------------------------------------------------------------------------
باب اول- اشخاص مشمول ماليات .............................................................................................. 1
باب دوم - ماليات بر دارايي......................................................................................................... 3
فصل اول- ماليات سالانه املاك .................................................................................................. 4
فصل دوم- ماليات مستغلات مسکوني خالي ................................................................................. 4
فصل سوم – ماليات بر اراضي باير................................................................................................ 4
فصل چهارم- ماليات بر ارث ........................................................................................................ 5
فصل پنجم- حق تمبر ................................................................................................................ 10
باب سوم- ماليات بر درآمد.......................................................................................................... 13
فصل اول- ماليات بر درآمد املاك................................ ................................................................ 14
فصل دوم- ماليات بر درآمد کشاورزي .......................................................................................... 22
فصل سوم- ماليات بر درآمد حقوق............................................................................................... 23
فصل چهارم -ماليات بر درآمد مشاغل .......................................................................................... 26
فصل پنجم - ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي ............................................................................. 30
فصل ششم- ماليات درآمد اتفاقي................................ ................................................................ 37
فصل هفتم- ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف................................................................. 39
باب چهارم- در مقررات مختلفه.................................................................................................... 40
فصل اول- معافيتها....................................................................................................................... 41
فصل دوم- هزينههاي قابل قبول و استهلاك ................................ ................................................ 52
فصل سوم- قرائن و ضرائب مالياتي............................................................................................... 57
فصل چهارم - مقررات عمومي....................................................................................................... 58
فصل پنجم- وظايف مؤديان........................................................................................................... 66
فصل ششم- وظايف اشخاص ثالث................................ ............................................................... 68
فصل هفتم - تشويقات و جرايم مالياتي ......................................................................................... 71
فصل هشتم- ابلاغ................................................................ ........................................................ 75
فصل نهم- وصول ماليات ............................................................................................................... 77
باب پنجم- سازمان تشخيص و مراجع مالياتي................................................................................ 80
فصل اول- مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آنها ............................................................ 81
فصل دوم- ترتيب رسيدگي............................................................................................................ 84
فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالياتي ............................................................................................ 86
فصل چهارم - شوراي عالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن.............................................................. 89
فصل پنجم - هيأت عالي انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن...................................................... 92
فصل ششم- دادستاني انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن ....................................................... 93

فایل پرس
فایل پرس
فایل رایگان :    پی دی اف (1,207.0) KB
مطالب مرتبط
مطالب مشابه