فایل پرس : سبد خرید  سبد خرید
تعداد محصول قیمت (ریال)
0 0

نمایش سبد


اين جزوه بطور خلاصه شامل : اهداف مديريت مالي ، وظيفه مديران مالي، انواع موسسات تجاري و بازارهاي مالي ، ساختار مالي شرکتها ، تجزيه و تحليل مالي و صورتهاي مالي و ... ؛ نسبتهاي : نقدينگي ، فعاليت ، گردش مجموع دارايي ها ، اهرمي ؛ بازده سرمايه گذاري ، پيش بيني و برنامه ريزي مالي ، بودجه و انواع آن ، جريانهاي نقدي ورودي ، دوره برگشت سرمايه و ... مي باشد.
کد محصول : 317      نوع محصول : جزوه
مديريت مالي 2 ؛ شامل مطالب همچون : مديريت دارايي هاي جاري ، تامين مالي كوتاه مدت ، مديريت سرمايه در گردش ، بازارهاي پول و سرمايه ، تامين مالي ميان مدت و بلند مدت ، اجاره داراييها ، سهام عادي ، بدهي بلند مدت وسهام ممتاز ، اوراق بهادار قابل تبديل و حق خريد سهام و ... مي باشد که در 616 اسلايد تهيه شده است .
کد محصول : 316      نوع محصول : آموزشی
پاور پوينت مديرت مالي 1 دانشگاه پيام نور ، شامل مطالبي همچون : اهداف مديريت مالي، هدف اصلي بنگاههاي اقتصادي ، وظايف مدير مالي ، ارزش زماني پول ، ارزش فعلي ، ارزش آتي ، قيمت اوراق بهادار ، مخاطره و بازده ، هزينه سرمايه ، بودجه بندي سرمايه اي ، نمونه سوال و ... مي باشد که در 305 اسلايد تهيه شده است.
کد محصول : 315      نوع محصول : آموزشی
جزوه اخلاق حرفه اي در تجارت برگرفته ازکتاب محمد علمي شامل : رهنمودهاي اخلاقي در باب تبليغات تجاري ، حقوق اساسي مصر فکنندگان ، جهاني شدن و اخلاق تجاري ، رابطه اخلاق تجاري و سودآوري ، بازاريابي اجتماعي ، اخلاق تجاري و حقوق مالکيت معنوي ، اخلاق حرفه اي در فقه اسلامي ، تعهدات اخلاقي سازمانهاي بين المللي و ... مي باشد
کد محصول : 271      نوع محصول : جزوه
گزارش کارآموزي در اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
کد محصول : 232      نوع محصول : گزارش
  1